Cách Nuôi Và Chăm Sóc Cá Hồng Đăng

4.7/5 - (3 bình chọn)

Cá hồng đăng có tên gọi là Fire Neon lên màu đẹp trong môi trường có tính axit thích hợp nuôi trong bể thủy sinh theo bầy đàn.

cá hồng đăng

1. Giới thiệu thông tin chung về Cá Hồng đăng – Glowlight tetra

Tên khoa học: Hemigrammus erythrozonus Durbin, 1909

Chi tiết phân loại:

 • Bộ: Characiformes (bộ cá chim trắng)
 • Họ: Characidae (họ cá hồng nhung)
 • Tên tiếng Anh khác: Fire neon
 • Nguồn gốc: Cá nhập nội sau năm 2000
 • Tên Tiếng Anh: Glowlight tetra
 • Tên Tiếng Việt: Hồng đăng
 • Nguồn cá: Ngoại nhập

cá hồng đăng

2. Đặc điểm sinh học Cá Hồng đăng – Glowlight tetra

 • Phân bố: Nam Mỹ: sông Essequibo
 • Chiều dài cá (cm): 4
 • Nhiệt độ nước (C): 24 – 28
 • Độ cứng nước (dH): 2 – 15
 • Độ pH: 5,5 – 7,5
 • Tính ăn: Ăn tạp
 • Hình thức sinh sản: Đẻ trứng

Chi tiết đặc điểm sinh học:

 • Tầng nước ở: Giữa
 • Sinh sản: Cá dễ sinh sản, đẻ trứng dính vào giá thể như cây thủy sinh. Cần tách trứng ra khỏi cá bố mẹ sớm để tránh cá bố mẹ ăn trứng.

cá hồng đăng

3. Kỹ thuật nuôi Cá Hồng đăng – Glowlight tetra

 • Chiều dài bể: 60 cm
 • Thiết kế bể: Cá thích hợp trong bể trồng nhiều cây thủy sinh, lên màu đẹp ở môi trường nước có tính axít. Thả nhóm 6 – 10 con trở lên, thích hợp nuôi chung với các loại cá hồ rong khác.
 • Chăm sóc: Cá cần môi trường nước mềm và có tính axít.
 • Thức ăn: Cá ăn tạp từ trùng chỉ, bo bo đến thức ăn viên

About Author /

Năm 1990, ông tốt nghiệp Kỹ sư Lâm nghiệp với tấm bằng thủ khoa. Đến năm 2000, Phạm Ngọc Tân chuyển sang công tác nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tại Viện Khảo cứu Nông Lâm. Trước đó vào năm 1995, ông đã được các chuyên gia Liên Xô mời sang làm nghiên cứu sinh. Đến năm 1998, ông bảo vệ luận án Phó tiến sĩ ngành Sinh học, Phát sinh quần thể và phân loại thảm thực vật rừng nhiệt đới Việt Nam.

Start typing and press Enter to search